Magyar nyelv oktatása külföldieknek

Jelentkezési lap

A képzés ismertetője (Word dokumentum)

Rövid információk:

Képzés nyelve: magyar
Tagozat: levelező
Képzés gyakorisága: hetente
Fin. forma: önköltséges
Min. létszám: 20
Irányszám: 30
Költségtérítés (félév): 120.000 Ft/félév
Részvétel(belépés) feltétele:
-
Bölcsészettudomány képzési terület alapképzésben, (illetve főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség, tanári szakképzettséggel
- sikeres felvételi vizsga
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: A magyar nyelvet külföldieknek oktató tanár
Kapcsolattartó/szakfelelős: Szibler Boglárka / dr. Balaskó Mária
Tel./Fax: (94) 504 515
Jelentkezési határidő: 2012. 05. 15.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentum: diploma-másolat, igazolás a felvételi díj befizetéséről
Képzés kezdete: év/hó/nap 2012. szeptember