Nyelvmentor szakirány

Ki jelentkezhet?

A Nyelmentor részterületi specializációra a magyar alapszakos hallgatók, az Alkalmazott nyelvészet minor szakra bármilyen alapszakos (nem csak bölcsész) hallgató jelentkezhet.

Mit lehet kezdeni ezzel a képesítéssel?

A képzés minden olyan pályán jól hasznosítható, ahol világos, önálló, kreatív gondolkodásra van igény. Az elsajátított ismeretek rendkívül hasznosak lehetnek azoknak, akik a társadalmi kommunikáció gyakorlati kérdései iránt érdeklődnek, illetve bárkinek, aki idegen nyelvet tanul. Ugyancsak jól hasznosíthatják a megszerzett ismereteket azok, akik nyelvtanári pályára készülnek.

A nyelvi-elemző készséggel rendelkező szakemberek iránt egyre nagyobb a kereslet. Mind több szakmában - a nyelvtanártól kezdve, fordítókon, lexikográfusokon, jogászokon, számítógépes szakembereken át egészen a fejlesztő mérnökökig - nagyra értékelik az alapos nyelvészeti képzést.

A megszerzett tudást és képességeket a legkülönbözőbb területeken lehet hasznosítani: (ön)kormányzat, oktatás, művészetek, kereskedelem és ipar. Ezeken a területeken a legkülönbözőbb állásokat tölthetik be: köztisztviselő, újságíró, könyvkiadó, kriminológus, tanár, reklám- és PR-szakember, levéltáros, szociális munkás.

Tantárgyi háló félévekre lebontva

Tantárgyi háló tantárgyakként

Tantárgyi leírások