Szaktárgyak oktatása idegen nyelven

Jelentkezési lap

A képzés ismertetője (Word dokumentum)

Rövid információk:

Képzés nyelve: magyar és választott idegen nyelv (angol, német, olasz, orosz)
Tagozat: levelező
Képzés gyakorisága: hetente
Fin. forma: önköltséges
Min. létszám: 20
Irányszám: 30
Költségtérítés (félév): 110.000 Ft/félév
Részvétel(belépés) feltétele:
-
főiskolai szintű tanári végzettség (a hagyományos képzés szerint), vagy tanári modullal kiegészített BA/BSc szintű végzettség (bolognai rendszerben)
- a választott nyelvből felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
- sikeres felvételi vizsga
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:Idegen nyelven (nyelvmegjelöléssel) oktató megjelölve az alapképzési oklevél szerinti tanári szakképzettséget) szakos tanár
Kapcsolattartó/szakfelelős: Szibler Boglárka / dr. Balaskó Mária
Tel./Fax: (94) 504 515
Jelentkezési határidő: 2012. 05. 15.
Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentum: diploma-másolat, nyelvvizsgabizonyítvány másolata, igazolás a felvételi díj befizetéséről
Képzés kezdete: év/hó/nap 2012. szeptember 1.