A tanszék - visszatekintő

Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék a Berzsenyi Dániel Főiskola egyik legfiatalabb tanszéke, ugyanakkor a főiskola azon három tanszékének egyike, amelyen egyetemi képzés folyik.

Habár a tanszék csak 1997-ben jött létre, megalapításához egyenesen vezetett az azt megelőző öt-hat év számos eseménye. A tanszék megalakulásához lényeges mértékben járult hozzá az is, hogy a főiskola idegen-nyelvi tanszékeinek programjai - különösen a Német Nyelv és Irodalom Tanszék, valamint az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék tanmenetei - mindig is számos alkalmazott nyelvészet jellegű elemet tartalmaztak, melyek közül a számítógépes nyelvoktatást és a fordítói szakirány diszciplínáit emeljük ki. Több sikeres TEMPUS és FEFA-pályázat meghatározóan járult hozzá, hogy az alkalmazott nyelvészeti módszerek elterjedjenek és meghonosodjanak főiskolánkon, de a tágabb régióban is.

Ezek közül kiemelkedő jelentőségű az a TEMPUS-pályázat, melynek köszönhetően 1991 őszén a Berzsenyi Dániel (Tanárképző) Főiskolán alakult meg a számítógépes nyelvoktatás kelet-európai központja - East European Computer Assisted Language Learning Centre - egy olyan egyetemi lánc tagjaként, amelyhez a szakterület vezető nyugat-európai intézményei tartoztak (Thames Valley University London, University of Aberdeen, University Birmingham, Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal). A Számítógépes Nyelvoktatás Kelet-európai Központja, vagyis az EECALL-Központ számos rangos esemény szervezőjévé és helyszínévé vált. 1992 márciusában került megrendezésre az első konferenciával egybekötött tanfolyam a számítógép nyelvoktatásban való alkalmazásának lehetőségeiről. A rendezvényen számos külföldi szaktekintély adott elő és tartott bemutatót több mint száz gyakorló nyelvtanárnak, illetve angol és német szakos hallgatónak. Ezt követően rendszeressé váltak a nemzetközi szakértők által vezetett francia, német és angol nyelvtanárok számára szervezett tanfolyamok és rendszeressé váltak nyári intenzív továbbképző tanfolyamaink is. Idővel a résztvevők köre egyre szélesedett: ha eleinte elsősorban a régióban dolgozó nyelvtanárok vettek részt a tanfolyamokon, a későbbiekben az ország egész területéről és a környező országokból is érkeztek érdeklődők.

Az eredetileg három évre szóló TEMPUS-pályázat egy valamelyest módosított formában még további két évig, 1996-ig futott, így a projektum öt éve alatt több mint ezer nyelvtanár ismerkedhetett meg a számítógépes nyelvoktatással. Ugyancsak az EECALL-projektumnak köszönhető, hogy Magyarországon elsőként a Berzsenyi Dániel (Tanárképző) Főiskola idegen-nyelvi tanszékeinek programjába épült be formálisan is a modern technológiák, az információ és kommunikáció-technológia nyelvoktatásban való felhasználásának oktatása.

Az EECALL-Központban folyó munka elismerésének jele, hogy a számítógéppel támogatott nyelvoktatás 1993-ban megalakult európai szövetsége, a EUROCALL (link) vezetői között helyet kapott az EECALL-Központ igazgatója is. Ide tartozik az is, hogy Hull (Anglia), Karlsruhe (Németország) és Valencia (Spanyolország) után 1996-ban Szombathelyen az EECALL-Központ lehetett a házigazdája a EUROCALL éves nemzetközi konferenciájának, amelyen öt kontinens közel 250 résztvevője volt jelen. (KÉPEK)

Jelentős esemény volt még a tanszék megalakulásának előzményei között az 1992 novemberében az EECALL-Központ által a Német és Angol Tanszék együttműködésével megrendezett első magyarországi nemzetközi fordítástudományi konferencia „Transferre necesse est” címmel, melynek nagy visszhangja volt a szakmában és ismerté tette az intézményünkben folyó munkát.

Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék megalapításának közvetlen előzménye, hogy az EECALL-Központ infrastruktúrája alapján és szakmai kapcsolatainak segítségével FEFA/világbanki támogatással sikerült 1994-ben megalapítani az Alkalmazott Nyelvészeti Egységet, mely egyben optimálisan integrálta az EECALL-Központot a főiskolán, azon belül elsősorban az idegen-nyelvi tanszékeken folyó képzésbe. Az Alkalmazott Nyelvészeti Egység külföldi vendégprofesszorok közreműködésével az Angol Nyelv és Irodalom Tanszékkel, valamint a Német Nyelv és Irodalom Tanszékkel szorosan együttműködve nemzetközi posztgraduális képzést indított el, melynek végén a képzésben részt vevő hallgatók 1997-ben a londoni Thames Valley University által kiadott alkalmazott nyelvészet szakos MA-szintű, vagyis egyetemi diplomát vehettek át.

1996 őszén az Alkalmazott Nyelvészeti Egység kérelmezte az egyetemi szintű alkalmazott nyelvészet szak indítását, majd egy félévvel később, 1997 februárjában megalakult az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Működésének első évében a tanszék szolgáltatói tevékenységet látott el úgy, hogy az idegen-nyelvi tanszékek számára alkalmazott nyelvészeti tárgyakat oktatott (Számítógépes nyelvoktatás, Didaktikai szintaxis, Irodalmi szövegek nyelvészeti elemzése).

1998 áprilisában rendezte meg a tanszék a VIII. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciát, melyen a résztvevők száma meghaladta a 400-at. Az, hogy huszonkét szekcióban folyt érdemi munka meggyőzően bizonyítja, hogy az alkalmazott nyelvészetnek különös aktualitása van napjainkban.

1998-ban jóváhagyták szakindítási kérelmünket, melynek köszönhetően 1998 őszén megkezdődhetett a szakos képzés. Az oktatásban a tanszék állandó munkatársain kívül részt vesznek még óraadók a főiskola nyelvi tanszékeiről, valamint társtanszékekről (Veszprém, Budapest). A főiskolán működő Németh László Szakkollégium segítségével módunkban áll minden félévben neves vendégelőadókat meghívni, mely által változatosabbá tehetjük tantárgyi kínálatunkat és emelhetjük a képzés színvonalát. 2002-ben első alkalommal szereztek saját jogon egyetemi diplomát a Berzsenyi Dániel Főiskolán tanuló hallgatók, okleveles alkalmazott nyelvész szakos bölcsész elnevezéssel.